LEDERUTVIKLING

CFO asks CEO: «What happens if we invest in developing our people and they leave us?»

CEO: «What happens if we don’t and they stay?»

Det er skrevet veldig mye litteratur om temaet ledelse. Hvilken lederstil gir best resultater? Hva er viktige egenskaper i lederrollen? Kan god ledelse læres? Hva kjennetegner ledere som lykkes? Ny som leder, hvordan håndtere det? Det er mange spørsmål som en kan stille seg. Det er også utført mye forskning innenfor ulike sider av ledelse. Hva virker og hva virker ikke? Jeg skrev min avsluttende masteroppgave om lederutvikling i organisasjoner.

Det er viktig å gi alle ledere kompetanse innenfor faget ledelse. Svært mange blir kastet inn i rollen som leder uten å få nødvendig støtte/opplæring for å kunne mestre sin nye rolle på en god måte. Dette kan føre til mange uheldige konsekvenser, både for bedriften og de ansatte. Hvorfor lykkes noen bedrifter og andre ikke? Er det fordi noen bedrifter er flinkere til å lage gode strategier? Flinkere til å utvikle gode ideer? Flinkere til å markedsføre seg? Suksess er en kombinasjon av ulike faktorer, men en faktor er avgjørende for å lykkes: Dyktige ledere!

NY VY tilbyr ulike foredrag/kurskonsepter innenfor temaet ledelse til bedrifter. Ta kontakt, så kan vi sammen finne frem til det som vil passe din bedrift best. Vi tilbyr også åpne kurs hvor du/dine ledere kan melde seg på.

 

Dårlig ledelse er farlig for helsa og økonomien og vil over tid føre til:

  • Dårlig arbeidsmiljø
  • Negativ stresspiral
  • Frustrasjon
  • Mindre motivasjon og arbeidsglede blant de ansatte
  • Økt konfliktnivå
  • Økt sykefravær – koster bedriften enorme summer hvert år
  • Mindre kreativitet – utvikling
  • Mindre konkurransedyktige
  • Redusert inntjening/bunnlinje

Å spørre «Hvem skal være sjef?» er som å spørre «Hvem skal synge tenor i kvartetten?» Det bør selvfølgelig den som kan synge tenor.

Henry Ford

Lev slik med dem som står under deg, som du selv vil leve med dem som står over deg.

Lucius Annæus Seneca

Ønsker du informasjon vedr. lederutvikling?

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - FullCtrl Online