MOTIVASJON & ARBEIDSMILJØ

Hva bidrar til et godt arbeidsmiljø? Hva er det som motiverer oss mennesker til å yte det lille ekstra på jobben? Hvordan kan du som leder motivere dine medarbeidere? Dette er temaer det er skrevet og forsket mye på. Hva virker? Hva virker ikke?

Bedrifter må jobbe systematisk for å skape et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere for å lykkes over tid. Dårlig arbeidsmiljø og demotiverte ansatte skaper: konflikter, redusert inntjening, sykefravær etc. Vi vet i dag at bedrifter som har et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere er mer suksessfulle, mer innovative, endringsvillige og tjener mer penger. Det i seg selv bør være god nok grunn til å bruke ressurser på dette arbeidet.

Jeg har utarbeidet foredrag/kurskonsept av ulik varighet/detaljnivå innenfor dette temaet. I mine kurs/foredrag fokuserer jeg på det jeg opplever som det mest essensielle innenfor dette fagområdet, og som også har god støtte i nyere litteratur og forskning.

Motivasjon og arbeidsmiljø

Ønsker du informasjon vedr. motivasjon og arbeidsmiljø?

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - Geekr