MIN MÅTE

Mine tjenester:

Supportavtale
Det vil si at vi inngår en fast avtale på et bestemt antall timer pr. måned hvor dere får bistand innenfor mitt fagfelt. Timeantallet blir vi enige om i fellesskap etter en behovssamtale. Ved inngåelse av supportavtale vil timeprisen være lavere. Dette vil være veldig aktuelt for mindre bedrifter som ikke har egen ansatt HR-medarbeider.

Bestille kurs/foredrag
NY VY kan levere mange ulike foredrag/kurs innenfor HR, ledelse, motivasjon og arbeidsmiljø. Jeg kan komme til dere eller vi kan være i NY VY sine lokaler. Pris, innhold og tidsbruk avtales i hvert enkelt tilfelle.

Ny avtale pr. gang
Det vil si at vi inngår en ny avtale for hver gang dere har behov for min bistand.

Utleie av HR-ressurs
NY VY tilbyr utleie av HR-ressurs til bedrifter/organisasjoner ved behov.

Åpne kurs
NY VY tilbyr åpne kurs innenfor ulike temaer, hvor du/dere kan melde på deltakere etter behov.

Hvem er kundene?

  • Bedrifter som har behov for gode praktiske/jordnære lederutviklingsprogram til en fornuftig pris.
  • Mindre bedrifter som ikke har egne ansatte innenfor dette fagfeltet, men som har behov for bistand med jevne mellomrom.
  • Bedrifter som har behov for vikar ved sykdom, ferie etc.
  • Bedrifter som ønsker gode inspirerende foredrag/kurs innenfor ledelse, motivasjon og arbeidsmiljø.
  • Bedrifter som har behov for å gjennomføre utviklingstiltak som de fast ansatte ikke har kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre.
  • Bedrifter som har perioder med ekstra stor arbeidsmengde innenfor HR-relaterte oppgaver.

Ønsker du informasjon om mine tjenester?

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - Geekr