HR-RÅDGIVNING

«Take care of your people and they will take care of your customers»

Den viktigste faktoren i de fleste bedrifter i dag er de som jobber der og den kompetansen som hver enkelt innehar. Human Resource Management (HRM/HR) er alle de aktiviteter en organisasjon gjennomfører for å forvalte de menneskelige ressursene på best mulig måte. Hva bør man fokusere på innenfor HR? Hvordan arbeide strategisk med HR? Hvordan kan HR bidra til at bedriften når sine mål?

Eksempler på hva NY VY kan hjelpe dere med:

  • Strategisk- og operativt HR-arbeid
  • Omstillingsprosesser – nedbemanning
  • Arbeidsmiljø prosesser
  • Digitalisering av HR-prosesser
  • Arbeidsrett
  • Disiplinærsaker – Oppsigelser
  • Kompetanseutvikling
  • Forebygging/oppfølging av sykefravær

Ønsker du informasjon vedr. HR-Rådgivning?

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - Geekr