KURS

Hva kjennetegner ledere som lykkes?

Dette er et kurs som alle ledere har god nytte av. Alle trenger litt påfyll og ny inspirasjon.

 

Beskrivelse av kurset

Ledelse er et fag som alle andre fag, det må læres og det må øves.

God ledelse er en av de viktigste suksessfaktorene for at en bedrift skal lykkes. Allikevel er det mange som innehar en lederrolle uten at de har fått god nok opplæring. Det kan ofte skape flere uheldige konsekvenser som kunne vært unngått med bedre opplæring.

Dette kurset vil bidra til at ledere blir mer bevisste sin lederrolle og hvordan lederstil påvirker medarbeiderne. Dere vil også lære mye om hva som kjennetegner ledere/bedrifter som lykkes bedre enn andre, hva er det de gjør?

Mitt mål er at dette kurset skal få ledere til å reflektere mer rundt sin rolle som leder og hvordan ledere kan utøve den rollen på en bedre og mer effektiv måte.

Kurset passer for alle som ønsker å heve sin kompetanse innenfor fagfeltet ledelse. Det vil også være svært nyttig for personer som er ny i lederrollen eller skal inn i en lederrolle i nærmeste fremtid.

Følgende temaer vil være aktuelle:

  • Hvilken lederstil er mest effektiv?
  • Hva kjennetegner ledere/bedrifter som lykkes?
  • Deg som leder, selvinnsikt i lederrollen.
  • Hva motiverer oss mennesker?
  • Hvordan kan du som ledere motivere dine medarbeidere?
  • Hva skaper engasjement?
  • Hva kjennetegner gode arbeidsplasser?
  • Hva sier forskning om disse temaene?

Kursbevis vil bli utstedt til alle deltakere.

Dette kurset og andre spesialtilpassede kurs kan leveres internt til din bedrift/organisasjon, minimum 4 deltakere. Da blir vi enig om innhold, klokkeslett og datoer i fellesskap. Jeg tilpasser meg dere og kan også levere tjenestene på ettermiddag/kveld, da det kan være en utfordring å ta ledere ut fra sin jobb hele dager, spesielt i mindre virksomheter. Pris vil bli avtalt i hvert enkelt tilfelle.

CFO asks CEO: «What happens if we invest in developing our people and they leave us?»

CEO: «What happens if we don’t and they stay?»

 Å spørre «Hvem skal være sjef?» er som å spørre «Hvem skal synge tenor i kvartetten?» Det bør selvfølgelig den som kan synge tenor.

Henry Ford

For mer informasjon

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - Geekr