KURS

Hva kjennetegner ledere som lykkes?

Dette er hovedtemaet på dette kurset.

Dette kurset kan jeg holde for din bedrift. Lengden tilpasses etter behov og ønsker.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kurset kan holdes over hele landet. Jeg kommer gjerne til din bedrift, eller det kan holdes i NY VY sine lokaler i Tønsberg.

Beskrivelse av kurset

Ledelse er et fag som alle andre fag, det må læres og det må øves.

God ledelse er en av de viktigste suksessfaktorene for at en bedrift skal lykkes. Allikevel er det mange som innehar en lederrolle uten at de har fått god nok opplæring. Det kan ofte skape flere uheldige konsekvenser som kunne vært unngått med bedre opplæring.

Disse to dagene vil bidra til at du blir mer bevisst din lederrolle og hvordan din lederstil påvirker dine medarbeidere. Du vil også lære mye om hva som kjennetegner ledere/bedrifter som lykkes, hva er det de gjør?

Mitt mål er at dette kurset skal få deg til å reflektere mer rundt din rolle som leder og hvordan du kan utøve den rollen på en bedre og mer effektiv måte.

Kurset passer for alle som ønsker å heve sin kompetanse innenfor fagfeltet ledelse. Det vil også være svært nyttig for personer som skal inn i en lederrolle i nærmeste fremtid. Kurset passer spesielt godt for personer som arbeider i mindre bedrifter/organisasjoner.

Følgende temaer vil være aktuelle:

  • Grunnleggende lederteori
  • Hvilken lederstil er mest effektiv?
  • Hva kjennetegner ledere/bedrifter som lykkes?
  • Deg som leder, selvinnsikt i lederrollen.
  • Hva motiverer oss mennesker?
  • Hvordan kan du som ledere motivere dine medarbeidere?
  • Hva skaper engasjement?
  • Hva kjennetegner gode arbeidsplasser?
  • Hva sier forskning om disse temaene?
  • Hvordan overføre det du har lært til din arbeidsplass?

Det vil bli varierte dager med forelesning, samtaler, oppgaver, refleksjoner etc.

Kursbevis vil bli utstedt til alle deltakere.

Dette kurset og andre spesialtilpassede kurs kan også leveres internt til din bedrift/organisasjon, minimum 4 deltakere. Da blir vi enig om innhold, klokkeslett og datoer i fellesskap. Jeg tilpasser meg dere og kan også levere tjenestene på ettermiddag/kveld, da det kan være en utfordring å ta ledere ut fra sin jobb hele dager, spesielt i mindre virksomheter. Pris vil bli avtalt i hvert enkelt tilfelle.

CFO asks CEO: «What happens if we invest in developing our people and they leave us?»

CEO: «What happens if we don’t and they stay?»

 Å spørre «Hvem skal være sjef?» er som å spørre «Hvem skal synge tenor i kvartetten?» Det bør selvfølgelig den som kan synge tenor.

Henry Ford

Påmeldingsskjema

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - FullCtrl Online