FOREDRAG

Hva kjennetegner ledere som lykkes?

Jeg kommer gjerne til din bedrift/arbeidsplass for å holde et inspirerende foredrag om ledelse.

Hva med å invitere meg på deres neste samling/ledermøte.

Målet er at dere skal få ny inspirasjon og kunnskap om ledelse som vil føre til bedre utøvelse av lederrollen. Ledelse er et fag som alle andre fag, det må læres og det må øves for å bli god.

God ledelse er en av de viktigste suksessfaktorene for en bedrift.

Aktuelle temaer:

  • Hvilken lederstil er mest effektiv?
  • Hva kjennetegner ledere/bedrifter som lykkes?
  • Deg som leder, selvinnsikt i lederrollen.
  • Hva motiverer oss mennesker?
  • Hvordan kan du som leder motivere dine medarbeidere?
  • Hva skaper engasjement?
  • Hva kjennetegner gode arbeidsplasser?
  • Hva sier forskning om disse temaene?
  • Hvordan overføre det du har lært til din arbeidsplass?

For mer informasjon vedr. foredrag send en e-post

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - Geekr