LEDERUTVIKLING

Ledelse er et fag som alle andre fag, det må læres og det må øves. Alle kan ikke bli like gode, men alle kan bli bedre. Det å bruke ressurser på utvikling av den enkelte leder er en lønnsom investering.

HR-RÅDGIVNING

En enkel forklaring av HR; «Alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av menneskelige ressurser i organisasjoner».

MOTIVASJON OG ARBEIDSMILJØ

Er dine medarbeidere motiverte? Har dere et godt arbeidsmiljø? Bedrifter som har et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere er mer suksessfulle.

MIN MÅTE

NY VY tilpasser tjenesten etter din bedrifts behov. Tilbyr rådgivning, kurs, workshops, foredrag, supportavtale og innleie av HR-ressurs for en avtalt periode.

AKTUELT

Ønsker du/din bedrift et inspirerende kurs/foredrag innenfor temaet ledelse?

Ta kontakt så kan vi sammen finne frem til det rette opplegget for deg/din bedrift.

Hovedtema: Hva kjennetegner ledere som lykkes?

 

Les mer her

Eksempler på hva jeg kan hjelpe din bedrift med:

Lederutvikling

Hvilken lederstil er mest effektiv? Hva kjennetegner ledere som lykkes? Hva sier forskning om disse temaene?

Ny som leder

Hvordan håndtere det?

Omorganisering

Hvordan går vi frem?

Motivasjon

Hvordan motivere dine ansatte? Hva skaper engasjement?

Arbeidsmiljø

Hva kjennetegner gode arbeidsplasser?

Sykefravær

Hvordan følge opp og forebygge sykefravær?

HR-rådgivning

Hvordan bidrar HR til økt lønnsomhet?

Arbeidsrett

Hva er lov / ikke lov?

Oppsigelse/nedbemanning

Hvordan går vi frem?

Disiplinærsaker

Hvordan løser vi det?
N

Tilpasser tjenestene etter deres behov

N

Konkurransedyktig på pris.

N

Dere sparer tid og penger

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - FullCtrl Online