LEDERUTVIKLING

Ledelse


Det er skrevet enormt mye litteratur om temaet ledelse. Hvilken lederstil gir best resultater? Hva er viktige egenskaper i lederrollen? Kan god ledelse læres? Hva kjennetegner ledere som lykkes?

Det er mange spørsmål som en kan stille seg. Det er også utført mye forskning innenfor ulike sider av ledelse. Hva virker og hva virker ikke? Jeg skrev min avsluttende master oppgave om lederutvikling i organisasjoner.

Dårlig ledelse er farlig for helsa og økonomien


Vil over tid føre til

  • Dårlig arbeidsmiljø
  • Negativ stresspiral
  • Frustrasjon
  • Mindre motivasjon og arbeidsglede blant de ansatte
  • Økt konfliktvivå
  • Økt sykefravær – koster bedriften enorme summer hvert år
  • Mindre kreativitet – utvikling
  • Mindre konkurransedyktige
  • Redusert inntjening/bunnlinje
Å spørre «Hvem skal være sjef?» er som å spørre «Hvem skal synge tenor i kvartetten?» Det bør selvfølgelig den som kan synge tenor. Henry Ford

Lev slik med dem som står under deg, som du selv vil leve med dem som står over deg. Lucius Annæus Seneca

Ønsker du informasjon om kurs eller foredrag om lederutvikling?

ANN KRISTIN REINSKAU | TLF: 400 11 094 | E-post: kontakt@nyvy.no 

Design og utvikling - Geekr